Prof. Dr. YILMAZ BAYHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. YILMAZ BAYHAN

T: (0282) 250 2265

M ybayhan@nku.edu.tr

W ybayhan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL MEKANİZASYON (DR)
Öğrenim Yılları: 1993-1996
Tez: Trakya Bölgesinde İmal Edilen Bazı Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerindeki Aşınma ve Aşınmaya Etkili Bazı Etkenlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma” T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, EDİRNE (1996)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1990-1993
Tez: Çukurova Bölgesinde Çeltik Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyinin ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, EDİRNE (1993)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL MEKANİZASYON
Öğrenim Yılları: 1985-1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
2010-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
2006-2010
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ PR.
1996-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ PR.
1992-1996
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ PR.
2002-2005
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Proje Yürütücüsü AGRİCULTURAL MACHİNERY RESEARCH AND DESİGN CENTRE, SCHOOL OF ADVANCED MANUFACTURİNG AND MECHANİCAL ENGİNEERİNG 2009-2010
Proje Yürütücüsü AGRİCULTURAL MACHİNERY RESEARCH AND DESİGN CENTRE, SCHOOL OF ADVANCED MANUFACTURİNG AND MECHANİCAL ENGİNEERİNG 2005-2006
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Mekanizasyon
Tarım Makineleri Sistemleri
Tarım Makineleri
Biyosistem
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYHAN Y., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Determining the energy usage efficiency of different soil tillage methods and no-till method in aftercrop beans production, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 6918-6923, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. BAYHAN Y., GÜZEL E., Barış Ömer Ö., İNCE A., SESSİZ A., Different Tillage Possibilities for Second Crop inGreen Bean Farming, International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, vol. 11, pp. 459-462, 2017.
Özgün Makale
3. AYDIN B., BARAN M. F., KURŞUN İ., KAYHAN İ. E., BAYHAN Y., DURGUT M. R., İkinci Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek FarklıToprak İşleme Yöntemlerinin Brüt Kar Analizi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 3, pp. 296-304, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSHO, CROSREF
4. SESSİZ A., BAYHAN Y., SÜMER S. K., EROL O., Determining the Effects of Canola Biodiesel on Engine Performance and Torque Rise, International Scientific Journal Trans& Motauto World, vol. 3, pp. 23-26, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ
5. SESSİZ A., ESGİCİ R., BAYHAN Y., The Relationship Between the Age of Combine Harvester and Grain Losses for Paddy, International Scientific Journal Mechanization In Agriculture, vol. 1, pp. 49-52, 2016.
Özgün Makale CABİ, DOAJ
6. ESGİCİ R., SESSİZ A., BAYHAN Y., The Relationship Between the Age of Combine Harvester and Grain Losses for Paddy, International Scientific Journal Mechanization In Agriculture, vol. 1, pp. 49-52, 2016.
Özgün Makale CAP,
7. BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Enerji Kullanım Etkinliğinin Karşılaştırılması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 102-109, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM
8. BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Tarımında Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 11-20, 2015.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
9. BAYHAN Y., FIELKE J., SAĞLAM C., Performance of A Dual Tine and Presswheel Seeding Module for a Range of Speeds Presswheels and Sowing Tine Alignments, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 454-460, 2015.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
10. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., AYDIN B., KURŞUN İ., BAYHAN Y., Determination of different tillage methods in terms of technically and economically in second crop maize for silage 2nd Year, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 11-20, 2014.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
11. DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., TAN F., TAŞCI DURGUT F., Development Of A Chopper Unıt For Choppıng Of Sunflower Stalk Durıng Harvestıng By Combıne Harvester, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 1148-1154, 2013.
Özgün Makale CAP, DOIAJ, ULAKBİM
12. DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., TAN F., DURGUT F. T., Determination of the effects of rotation speed and forward speed on combine harvester driven stalk chopper assembly operating performance, Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, vol. 19, pp. 54-62, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. BAYHAN Y., KILIÇ E., ARIN S., Effect of pure biodiesel on fuel injection systems and noise level in agricultural diesel engine, AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America, vol. 41, pp. 78-81, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. GÖNÜLOL E., DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., KOCABIYIK H., The evaluation of alternative stalk chopping methods in sunflower farming, African Journal of Agricultural Research, vol. 4, pp. 1389-1403, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., ÜLGER P., AKDEMİR B., Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 131-136, 2009.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
16. SAĞLAM C., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., Economic aspect of soil tillage systems in canola farming, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 15, pp. 237-242, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., TAŞERİ L., Effects of Secondary Tillage Implement on Some Properties of Soil and Yield of Sunflower, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi- (JOTAF), vol. 4, pp. 81-89, 2007.
Özgün Makale CABI, DOAJ, ULAKBİM, EBSCO
18. BAYHAN Y., Reduction of wear via hardfacing of chisel ploughshare, Tribology International, vol. 39, pp. 570-574, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., GÖNÜLOL E., NUMAN S., Possibility of direct drilling and reduced tillage in second crop silage corn 1, Soil Research, vol. 88, pp. 1-7, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. GÜVEN Y., KAYİŞOĞLU B., ERCAN T., BAYHAN Y., Tarım Alet ve Makinaları Üreten Örnek Bir Fabrikada Hücresel İmalat Sistemi ile Grup Teknolojisinin Bilgisayar Destekli Uygulaması, Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, vol. 10, pp. 163-168, 2004.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
21. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., KOÇ F., The effect of different tillage methods on silage quality in second crop maize, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 47-51, 2004.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
22. KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., TAN F., Ayçiçeği Tarımında Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Yöntemlerinin Ekim Düzgünlüğü ve Bitkinin Gelişimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, vol. 9, pp. 473-477, 2003.
Özgün Makale CAB, DOAJ, FAO AGRI, ULAKBİM, EBSCO
23. BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., GÖNÜLOL E., Effect of Soil compaction on sunflower growth, Soil Research, vol. 68, pp. 31-38, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇELEN İ. H., BARAN M. F., ÖNLER E., BAYHAN Y., Determination of energy balance of apple (Malus domestica) production in Turkey:A case study for Tekirdag province, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 32, ss. 40-45, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. BARAN M. F., AYDIN B., KURŞUN İ., KAYHAN İ. E., BAYHAN Y., DURGUT M. R., Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Tarım Makinaları Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), cilt 12, ss. 69-77, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM, CABI, DOAJ
3. KAYİŞOĞLU B., YENEL E., DALMIŞ İ. S., AKDEMİR B., BAYHAN Y., ALİ K., Developing an Automatic Tire Pressure Control System To Improve the Tractive Efficiency of Tractors, Tarım Makinaları Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), cilt 10, ss. 253-259, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM
4. BARAN M. F., DURGUT M. R., İHSAN ENGİN K., AYDIN B., KURŞUN İ., BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi 2 yılı, Tarım Makinaları Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), cilt 9, ss. 35-42, 2013.
Özgün Makale CAP, ULAKBİM
5. FIELKE J., BAYHAN Y., Effect of Set up Parameters for a Dual Tine and Presswheel Seeding Module on Seed Placement and Germination, Tarım Makinaları Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), cilt 7, ss. 191-197, 2011.
Özgün Makale ULAKBİM
6. ALKAN V., BAYHAN Y., Çekilir Tip Tarım Alet Ve Makinaların Çeki Kuvvetinin Belirlenmesinde Bilgisayar Destekli Ölçme Sisteminin Kullanılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 35-42, 2003.
Özgün Makale ULAKBİM
7. KAYİŞOĞLU B., ÜLGER P., EKER B., BAYHAN Y., Trakya Bölgesinde İmal Edilen Çizel Uç Demirlerinin Aşınma Dirençlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 110-118, 1994.
Özgün Makale CAP, ULAKBİM
8. BAYHAN Y., ÜLGER P., GÜZEL E., Çukurova Bölgesinde Çeltik Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyinin ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt 2, ss. 109-121, 1993.
Özgün Makale CAP, ULAKBİM
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÜLGER P., GÜZEL E., KAYİŞOĞLU B., EKER B., PINAR Y., BAYHAN Y., AKTAŞ T., TAN F., GÖNÜLOL E., ÇELEN İ. H., Tarım Makineleri İlkeleri, Yayın Yeri: Hiperlink, 2011.
Ders Kitabı
2. ÜLGER P., AKDEMİR B., KAYİŞOĞLU B., SAĞLAM C., BAYHAN Y., KORKMAZ D., Termik Motorlar, Yayın Yeri: Hiperlink, 2011.
Ders Kitabı
3. , Ülger, P., E. Güzel, B. Kayışoğlu, B. Eker, B. Akdemir, Y. Pınar ve Y. Ba. Tarım Makinaları İlkeleri, Yayın Yeri: Fakülteler Matbaası-İstanbul, 1996.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAYHAN Y., GÜZEL E., Özlüoymak B., İNCE A., SESSİZ A., Different Tillage Possibilities for Second Crop in Green Bean Farming., ICABSE 2017: 19th International Conference onAgricultural and Biological Systems Engineering (21.08.2017-22.08.2017).
Tam metin bildiri
2. SESSİZ A., BAYHAN Y., SÜMER S. K., EROL O., Determining the effects of canola biodiesel on engine performance and torque rise (Oral), IV International Scientific Congress Agricultural Machinery (22.09.2016-25.06.2016).
Sözlü Bildiri
3. ESGİCİ R., SESSİZ A., BAYHAN Y., The relationship between the age of combine harvester and grain losses for paddy, IV International Scientific Congress Agricultural Machinery (22.06.2016-26.06.2016).
Tam metin bildiri
4. SESSİZ A., ESGİCİ R., BAYHAN Y., The relationship between the age of combine harvester and grain losses for paddy (Oral), IV International Scientific Congress Agricultural Machinery (22.06.2016-25.06.2016).
Sözlü Bildiri
5. KAYİŞOĞLU B., ENGİN Y., DALMIŞ İ. S., AKDEMİR B., BAYHAN Y., KULLUKÇE A., Developing an Automatic Tire Pressure Control System To Improve the Tractive Efficiency of Tractors, ”, 12th International Congress on Mechanization end Energy in Agricultural (03.09.2014-05.09.2014).
Sözlü Bildiri
6. DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., ÜLGER P., TAN F., DURGUT F., Development of a Chopper Unit for Chopping of Sunflower Stalk During Harvesting by Combine Harvester (Sunulu), 11th International Congress on Mechanization end Energy in Agricultural (21.09.2011-23.09.2011).
Sözlü Bildiri
7. FIELKE J., BAYHAN Y., Effect of set up parameters for a dual tine and presswheel seeding module on seed placement and germination, 12th International Congress on Mechanization end Energy in Agricultural (21.09.2011-23.09.2011).
Sözlü Bildiri
8. FIELKE J., BAYHAN Y., SAĞLAM C., Investigation of Seed Placement, Soil Profile and Wheat Germanation for a Combined Dual Tine and Presswheel Seeding Module, ISTRO 18th Triennial Conference (15.06.2009-19.06.2009).
Sözlü Bildiri
9. BAYHAN Y., ÜLGER P., SAĞLAM C., GÖNÜLOL E., A Research on Evaluation of Soil Tillage Systems in Growing Canola in Trakya Region (Poster), 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultural (14.10.2008-17.10.2008).
Tam metin bildiri
10. ARIN S., BAYHAN Y., KILIÇ E., Determination of Effect of Pure Biodiesel (B100) on Some Components of Diesel Engine (Poster)”, 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultural (14.10.2008-17.10.2008).
Poster
11. KILIÇ E., BAYHAN Y., ARIN S., Determination of effect of Pure Biodiesel (B100) Using on Fuel Injection System In Diesel Engine (Poster), 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultural (14.10.2008-17.10.2008).
Poster
12. BAYHAN Y., ÜLGER P., EKER B., Investigation of some factors effective on wear of the chisel ploughshare manufactured in Turkey (Oral), 2nd International Conference on Advanced Tribology 2008 (03.05.2008-05.05.2008).
Sözlü Bildiri
13. FIELKE J., BAYHAN Y., SAĞLAM C., Investigation of Seed Placement and Soil Profile for a Combined Dual Tine and Presswheel Seeding Module (Oral), Soil Dynamics Workshop (14.06.2007-15.06.2007).
Sözlü Bildiri
14. EKER B., ÜLGER P., BAYHAN Y., Development Trends of the Agricultural Machinery Manufacturing Industry in Turkey During The Period of Integration to The Europe Union, EE&AE’2006–International Scientific Conference, (07.09.2006-09.09.2006).
Sözlü Bildiri
15. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., KOÇ F., The Effect of Different Tillage Methods on Silage Quality in Second Crop Maize. Farm Work Science Facing The Challenges of The XXI Century (Oral), The XXIX Congress CIOSTRA-CIGR V (25.06.2001-27.06.2001).
Sözlü Bildiri
16. KAYİŞOĞLU B., TAŞERİ L., BAYHAN Y., İkinci Sınıf Toprak İşleme Aletlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri ve Agregat Stabilitesine Etkisi (Sunulu), UTMEK’96 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, (02.09.1996-06.09.1996).
Sözlü Bildiri
17. KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., Çizel ve Kulaklı Pulluğun Toprağa Yaptığı Bazı Fiziksel Etkiler, İş Başarısı ve Yakıt Tüketimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Sunulu)., 5th International congrees on Agricultural Mechanization and Energy (12.10.1993-14.10.1993).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BARAN M. F., GÖKDOĞAN O., BAYHAN Y., Adıyaman İlinde Organik Nar Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (02.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri
2. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., AYDIN B., KURŞUN İ., BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, 28. Ulusal Mekanizasyon Kongresi (04.09.2013-06.09.2013).
Sözlü Bildiri
3. BARAN M. F., ÜLGER P., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., Farklı Biçerdöverle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dana Kayıplarının Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, 27. Ulusal Mekanizasyon Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Sözlü Bildiri
4. KAYHAN İ. E., KAMBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ Ü., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Analizi, 23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (06.09.2006-08.09.2006).
Sözlü Bildiri
5. KAYHAN İ. E., KAMBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ Ü., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ayçiçeğinin Ortalama Çimlenme Süresi, Çimlenme Oranı ve Tane Verimine Etkisi, Türkiye 5.Tarla Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Sözlü Bildiri
6. KAYHAN İ. E., KAMBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ Ü., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimine ve Maliyete Etkisi, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi (18.09.2002-20.09.2002).
Sözlü Bildiri
7. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., YALÇIN H., KAYİŞOĞLU B., İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında AzaltılmıŞ Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Uygulamaları, 20. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (20.09.2001-23.09.2001).
Tam metin bildiri
8. BAYHAN Y., ÜLGER P., AVCI G., BARAN M. F., Kuyruk Milinden Hareketli Kabak Çekirdeği Harman Makinesinin Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (01.06.2000-02.06.2000).
Sözlü Bildiri
9. GÖNÜLOL E., YALÇIN H., BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., SUNGUR N., Trakya Bölgesi’nde İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri, 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (01.06.2000-02.06.2000).
Sözlü Bildiri
10. EKER B., BAYHAN Y., Türkiye’deki Tarım Makinaları İmalat Sisteminin Kalite Değerlendirilmesi, MAMTEK”99, Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu (17.11.1999-19.11.1999).
Sözlü Bildiri
11. BAYHAN Y., ULUSOY E., ÖZCAN M. T., Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerinde Aşınma Direncinin Belirlenmesi için Prototip Aşındırma Makinasının Geliştirilmesi, 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17.09.1997-19.09.1997).
Poster
12. KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, 17. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (17.09.1997-19.09.1997).
Tam metin bildiri
13. BAYHAN Y., POYRAZ Ü., Trakya Bölgesinde İmal Edilen Çizel Uç Demirlerinin Tarla Koşullarında Aşınmasının Belirlenmesi, 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17.09.1997-19.09.1997).
Poster
14. ULUSOY E., ÇAKMAK B., BAYHAN Y., Tarım Makinaları Tasarımında Kalite Kavramı ve Malzeme Sorunu, 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (20.09.1995-22.09.1995).
Sözlü Bildiri
15. AKDEMİR B., POYRAZ Ü., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., Pnömatik Gübre Dağıtma Makinası ve Çift Diskli Santrifüj Gübre Dağıtma Makinasının Dağılım Düzgünlüklerinin Belirlenmesi, 15. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (20.09.1994-22.09.1994).
Sözlü Bildiri
16. GÜZEL E., ÜLGER A. C., BAYHAN Y., Çukurova Bölgesinde Çeltik Hasat Mekanizasyonu Üzerine Etkili Bazı Parametrelerin Belirlenmesi (Sunulu), Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı (25.09.1991-26.09.1991).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tarım Makinaları Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), Hakemlik Sayısı:8.
Uluslararası Dergi CABI-ULAKBIM-DOAJ
2. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CABI-ULAKBIM-DOAJ
4. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
5. Triboloji, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Spanish Journal of Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CABI-ULAKBIM-DOAJ
Ulusal Projeler
1. Çeltik saplarının gazlaştırılması için mekanik karıştırıcılı aşağı akışlı prototip bir gazlaştırıcı tasarımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2013-15.09.2015.
2. Farklı Oranlarda Karıştırılan Kanola Biyodizelin Motor Tork Artışı Üzerendeki Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.10.2011-26.05.2016.
3. Investigation of Seed Placement Soil Profile and Wheat Germination for a Combined Dual Tine and Presswheel Seeding Module, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 20.12.2009-25.07.2010.
4. Ayçiçeği sapını biçerdöverle hasat sırasında parçalayan bir parçalama ünitesinin geliştirilmesi olanaklarının araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 13.12.2009-20.11.2011.
5. İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE UYGULANABİLECEK FARKLI TOPRAK İŞLEME VE EKİM YÖNTEMLERİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2009-15.06.2016.
6. Performance of a Dual Tine and Presswheel Seeding Module for a Range of Speeds Presswheelsand Sowing Tine Alignments, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 25.12.2005-25.09.2006.
7. Trakya Bölgesinde İmal Edilen Bazı Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerindeki Aşınma ve Aşınmaya Etkili Bazı Etkenlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
8. Freze tipi sap parçalama makinelerinin enerji maliyetleri açisindan kullanilabilirliklerinin değerlendirilmesi, BAP, Araştırmacı.
9. İkinci Ürün Slajlik Misir Tariminda Farkli Toprak İşleme Yöntemleri, BAP, Araştırmacı.
10. Ayçiçeği tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin bitki ve toprak özeliklerine etkisi, DİĞER, Araştırmacı.
Ödüller
1. TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2006.
2. TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2006.
3. TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2002.
Üyelikler
Agricultural Machinery Association (Turkey), Üye, 2005-.
TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ, Üye, 2005-.
Agricultural Machinery Association (Turkey), Üye, 2004-.
International Soil and Tillage Research Organisation (ISTRO), Üye, 1996-2010.
International Soil and Tillage Research Organisation (ISTRO), Üye, 1996-.
Chamber of Agricultural Engineers (Turkey), Üye, 1989-.
ZMO, Üye, 1989-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
KURTSAN TARIM MAKİNALARI, Yer:TEKİRDAĞ, 09.11.2015-09.11.2015.
DUMANLILAR, Yer:DENİZLİ, 05.10.2015-07.10.2015.
Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi, Yer:Çorlu-Tekirdağ, 10.05.2015-16.06.2015.